Klinik Djurs anviser veje til sundhed og velvære. Det er et mål for behandlinger og ydelser at give ny indsigt og nye handlemuligheder. Endvidere er det et mål at bibringe motivation til arbejdet med selv at tage ansvaret for øget livskvalitet i dagligdagen.

Klinik Djurs tager udgangspunkt i mennesket som en helhed af krop, følelser, tanker, relationer og oplevelse af livsmening og sammenhæng. Sygdom forstås som ubalancer i det hele menneske. Ubalancerne arbejdes der med ved at tage afsæt i den enkeltes livsfortælling.

Klinik Djurs benytter forskellige fagligheder med høj etik. Det er centralt at bygge bro mellem fagligheder indenfor de etablerede og komplementære behandlingsområder. Det øger kvaliteten af behandlingen.

Forholdet mellem det menneske der søger hjælp og behandleren ses som ligeværdigt. Behandleren i Klinik Djurs er ekspert på sin faglighed og stiller den til rådighed. Klienten er ekspert på sig selv, sin egen situation og på det liv klienten ønsker at leve.