Et bredt holistisk sundhedstilbud

Vi er et klinikfællesskab, hvor vi arbejder med menneskers sundhed fra hver vores vinkel. Uddannelsesmæssigt spænder vi fra læge, sygeplejerske over fysioterapeut til forskellige komplementære behandlingsformer.

Fordelen for dig er, at vi kan henvise til hinanden, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Fagligt betyder fællesskabet, at vi kender hinandens kompetencer og styrker. Gensidig inspiration giver mulighed for, at vi kan udvikle vores egen faglighed i lyset af de andres. Vi vil tilstræbe en stigenge grad af udadrettet aktivitet målrettet skoler, foreninger, arbejdspladser ect.

Vi vil tilbyde foredrag, workshops og behandlinger inden for samarbejdsfeltet mellem konventionel medicin og komplementære behandlingsformer som zoneterapi, METAsundhed, Human Design og NADA-behandling.